Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

 

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Công ty TNHH Điện tử Võ Văn Minh luôn đặt ưu tiên hàng đầu cho việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng bằng cách xử lý và lưu trữ cẩn thận thông tin mà khách hàng chia sẻ. Các chi nhánh của Điện Tử Minh phải hợp tác tích cực trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng.
Dữ liệu cá nhân của khách hàng không được phép sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sửa chữa và cung cấp dịch vụ khách hàng. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sao chép, chụp ảnh, ghi âm, lưu trữ hoặc trao đổi dữ liệu khách hàng. Không được phép tiết lộ dữ liệu cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào, sử dụng nó cho mục đích khác ngoài phạm vi được ủy quyền hoặc yêu cầu dịch vụ.

      1. Phạm vi

Thông tin của thông báo này áp dụng cho dữ liệu riêng tư của tất cả khách hàng.

 1. Danh sách dữ liệu riêng tư
Theo nguyên tắc phù hợp và giảm thiểu dữ liệu cá nhân, Công ty sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân thực sự cần thiết cho các mục đích được liệt kê trong thông báo này.
 
Dữ liệu cá nhân như vậy thuộc các danh mục sau:
• “Dữ liệu nhận dạng”, chẳng hạn như họ và tên của khách hàng;
• “Dữ liệu liên hệ”, chẳng hạn như địa chỉ thanh toán và/hoặc giao hàng, địa chỉ email và số điện thoại của khách hàng;
• “Dữ liệu tin nhắn”, chẳng hạn như email hoặc thư giữa khách hàng và Công ty;
• “Dữ liệu tài chính”, chẳng hạn như tham chiếu tài khoản ngân hàng hoặc thông tin thanh toán của khách hàng;
• “Dữ liệu hồ sơ”, chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu của khách hàng, giao dịch mua hoặc đơn đặt hàng đã thực hiện, sở thích, phản hồi và phản hồi khảo sát của khách hàng;
• “Dữ liệu sử dụng”, chẳng hạn như thông tin về việc khách hàng sử dụng các trang web của chúng tôi;
• “Dữ liệu Tiếp thị và Truyền thông”, chẳng hạn như thông tin liên lạc của khách hàng và sở thích tiếp thị. Chúng tôi cũng theo dõi thời điểm khách hàng nhận và đọc thông tin tiếp thị từ chúng tôi và những sự kiện nào của chúng tôi tham dự, thông tin nào chúng tôi sử dụng để cải thiện dịch vụ tiếp thị của mình, cung cấp cho khách hàng thông tin phù hợp hơn và cải thiện chất lượng tài liệu tiếp thị của chúng tôi. Thông tin bổ sung về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý liên quan đến tiếp thị được đưa vào thông tin tiếp thị mà chúng tôi gửi cho khách hàng của mình;
 
Những dữ liệu này được thu thập khi khách hàng tương tác với chúng tôi tùy thuộc vào sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn nhận được từ chúng tôi và/hoặc tương tác của bạn với chúng tôi. Tuy nhiên, nó cũng có thể được thu thập từ các bên thứ ba (ví dụ: các thực thể khác của Công ty, v.v.).
 1. Cơ sở mục đích
Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của các danh mục trên cho các mục đích sau:
 
 • Tạo thông tin khách hàng trong quá trình bảo hành, sửa chữa dịch vụ.
 • Hỗ trợ/cung cấp thông tin giải đáp thắc mắc của người tiêu dùng hoặc cung cấp dịch vụ phù hợp.
 • Đáp ứng các tìm kiếm, yêu cầu cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ của khách hàng.
 • Quản lý các đơn đặt hàng, yêu cầu dịch vụ sửa chữa của Khách hàng được đặt trực tiếp hoặc qua website/hotline/Zalo của công ty và cụ thể là gửi và theo dõi đơn hàng, hóa đơn và xử lý mọi khiếu nại.
 • Để cho phép bạn tham gia vào các cuộc khảo sát liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. 
 1. Cung cấp dữ liệu cá nhân

Việc cung cấp dữ liệu cá nhân khách hàng là tự nguyện. Tuy nhiên trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể được yêu cầu xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ luật hiện hành. Nếu bạn chọn không cung cấp cho chúng tôi một số dữ liệu cá nhân nhất định, chúng tôi có thể không giải quyết được yêu cầu của bạn. Chúng tôi cũng không thể trả lời yêu cầu hoặc hướng dẫn của bạn nếu không có dữ liệu cá nhân của bạn.

 

 1. Quyền của khách hàng
Bạn có các quyền sau liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình:
 • Quyền được thông báo. Bạn có thể có quyền được cung cấp thông tin rõ ràng, minh bạch và dễ hiểu về cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn và các quyền của bạn.
 • Quyền đồng ý: Bạn được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình
 • Quyền truy cập, có nghĩa là bạn có thể yêu cầu truy cập tất cả hoặc một phần dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân.
 • Quyền rút lại sự đồng ý, có nghĩa là khi quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn, bạn có thể rút lại sự đồng ý đó bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, việc rút tiền như vậy sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của các hoạt động xử lý trước khi rút tiền.
 • Quyền xóa, có nghĩa là trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa tất cả hoặc một phần dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn, đặc biệt khi chúng không còn cần thiết cho việc thực hiện các mục đích mà chúng đã được thu thập.
 • Quyền hạn chế xử lý dữ liệu: Bạn được yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình, Việc hạn chế xử lý dữ liệu được thực hiện trong 72 giờ sau khi có yêu cầu từ bạn, với toàn bộ dữ liệu cá nhân mà bạn yêu cầu hạn chế, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Quyền cung cấp dữ liệu, có nghĩa là bạn có thể yêu cầu xuất dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn
 • Quyền phản đối xử lý dữ liệu: bạn được phản đối xử lý dữ liệu cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, trừ trường hợp luật có quy định khác; Chúng tôi thực hiện yêu cầu của bạn trong 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện: bạn có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luậ
 • Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại: Bạn có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
 • Quyền tự bảo vê: Bạn có quyền tự bảo vệ theo dữ liệu cá nhân của mình.
 1. Cung cấp dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba
Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với một số nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Họ chỉ có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân cần thiết để thực hiện các dịch vụ đó, thuộc các danh mục bên dưới
• Đối tác thương mại (chẳng hạn như đối tác kinh doanh của chúng tôi cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ của riêng họ cho người tiêu dùng thông qua chúng tôi)
• Các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần và bán hàng (chẳng hạn như các công ty hỗ trợ bán hàng, hậu cần và/hoặc vận tải);
• Các công ty bên thứ ba giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ và phản hồi cho bạn.
• Công ty kế thừa trong trường hợp sáp nhập hoặc mua lại,
• Các bên khác với sự đồng ý của bạn hoặc theo chỉ đạo của bạn
 
 1. Chuyển dữ liệu cá nhân
Khi dữ liệu cá nhân của khách hàng được chuyển ra khỏi Việt Nam để xử lý phù hợp với mục đích đã được bạn đồng ý, chúng tôi sẽ tuân thủ các yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.
 1. Cách bạn có thể khiếu nại liên quan đến quyền riêng tư
Nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào về việc chúng tôi xử lý hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc nếu bạn muốn yêu cầu quyền truy cập hoặc chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của mình hoặc rút lại sự đồng ý của bạn, vui lòng liên hệ hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi theo địa chỉ:
Bằng điện thoại: ….
Qua email: ….
 
Chúng tôi sẽ phản hồi các yêu cầu cần biết, yêu cầu xóa và yêu cầu sửa trong vòng 72 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được yêu cầu và nếu vượt quá khoảng thời gian đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.
 
Chúng tôi sẽ ghi lại các yêu cầu của bạn và lưu trữ chúng trong 24 tháng.
 
 1. Cập nhật Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, chúng sẽ được đăng trên trang này để thông báo cho bạn.
CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY ĐƯỢC CẬP NHẬT GẦN NHẤT VÀO 01/01/2024
 
 

 


 
 

Chia sẻ: